Hitta din lokala kontakt i Tampere, Finland

Gruvdrift | Ballastproduktion | Metallåtervinning

Försäljning och kundtjänst | Servicecenter | Forskning och Laboratorium | Produktion | Officiell Metsodistributör
Offering

Ventiler, automatiska och manuella • Utrustning för ballastproduktion • Utrustning för metallåtervinning • Utrustning för gruvdrift • Mobil kross- och siktningsutrustning • Service • Slurrypumpar • Utrustning för avfallsåtervinning

Lokomonkatu 3, Tampere, Finland
+358 20 48 4142